شرط ایجاد خط تولید مرسدس‌بنز در کشور

هرچند نظر کارشناسان برتولید خودروهای تجاری مرسدس‌بنز است تا خودروهای سواری، اما به گفته بسیاری از کارشناسان حضور دایملر در ایران و تولید خودروهای سواری و تجاری خبر خوبی خواهد بود.

ادامه مطلب

view:91 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش