شرایط کشور "سخت" است برنامه ششم توسعه و بودجه 96 برا‌ساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شد

وزیر کشور با بیان اینکه دولت با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی خود را موظف به عملی‌سازی اهداف این طرح می‌داند، گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه 96 براساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شده است.

ادامه مطلب

view:123 منبع: تسنیم - 1 سال پیش