شرایط مطلوب تبریز برای میزبانی مسابقات فوتسال

رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی گفت: امکانات تبریز برای برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی قهرمانی فوتسال آسیا مطلوب است.

ادامه مطلب

view:89 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش