شب یلدای ایرانی به نام آذربایجان ثبت می شود؟

شب یلدا در فهرست جهاني يونسکو هنوز به نام ايران ثبت نشده است.

ادامه مطلب

view:75 منبع: آران نیوز - 11 ماه پیش