شب یلدای ایرانی به نام آذربایجان ثبت می شود؟

شب یلدا در فهرست جهاني يونسکو هنوز به نام ايران ثبت نشده است.

ادامه مطلب

view:114 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش