شبیه سازی لحظه پرتاب بمب اتم آمریکا به هیروشیما فیلم

سالها از جنایت آمریکا در ژاپن می‌گذرد اما همچنان اثرات این جنایت در کشور ژاپن مشاهده می‌شود.

ادامه مطلب

view:25 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش