شبکه توزیع آب فرسوده شهرقدس

شهردارآنلاین: نایب رئیس شورای اسلامی شهرقدس گفت: بخش اعظمی از شبکه توزیع آب شهر قدس فرسوده است.

ادامه مطلب

view:108 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش