شبح پیرزن ایستاده در پشت پنجره خبرساز شد! فیلم

زنی جوانی که در حال فیلمبرداری از آموزش دوچرخه سواری پسر خردسالش بود بطور تصادفی از صحنه ای عجیب فیلم گرفت.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش