شباهت‌های کودتای 28 مرداد و اغتشاشات اخیر

ایجاد اغتشاش، نا آرامی، ترور و شهیدسازی بخش دیگری از اقدامات اغتشاشگران بود که نظیر آن را در جریانات منجربه کودتای 28 مرداد مشاهده و تجربه کردیم.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش