شایعه تغییر "سیف" بی‌اساس است

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: سیف به کارش ادامه می‌دهد و بحث تغییرات در بانک مرکزی بی پایه و اساس است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش