شاه سعودی: برای جنگ در برابر ایرانیان متحد شویم ایران سردمدار تروریسم جهانی است

سلمان بن عبدالعزیز (شاه عربستان) گفت: ایران در خط مقدم و "نوک نیزه" تروریسم جهانی است.

ادامه مطلب

view:101 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش