شاهزادگان سعودی هرکدام چقدر حقوق می‌گیرند؟

در این گزارش آمده است: 11 شاهزاده سعودی در هفتم ژانویه و پس از اعتراض به صدور فرمانی پادشاهی در ارتباط با آنها بازداشت شدند. این شاهزادگان به لغو فرمانی اعتراض داشتند که سبب می شد قبوض آب و برق آنها از سوی دولت عربستان پرداخت شود. این اقدام تنها دو ماه پس از آن صورت می گیرد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی اقدام به بازداشت تعداد زیادی از تجار و وزرای سابق که متهم به فساد بودند، کرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: فردا - 8 ماه پیش