شاد ترین مردم جهان کجا زندگی می کنند؟

پژوهش منتشر شده اخیر به نظرسنجی از ۱۵۰ هزار نفر از ۱۴۲ کشور جهان پرداخته تا میزان احساسات مثبت و منفی آن‌ها را مورد واکاوی قرار دهد.

ادامه مطلب

view:85 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش