سیگار قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده نیروی انتظامی لامرد از کشف سیگار خارجی قاچاق با ارزش ۷۱۰ میلیون ریال در آن شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش