سیل در سیرچ کرمان با 3 کشته

بارش شدید باران و طغیان رودخانه سیرچ کرمان جان 3 نفر را گرفت.

ادامه مطلب

view:1437 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش