سیره و روش زندگی امام جعفر صادق(ع) بهترین الگوی علمی و عملی سبک زندگی اسلامی است

یکی از روحانیون شهرستان خاش گفت: سیره و روش زندگی امام جعفر صادق(ع) بهترین الگوی علمی و عملی سبک زندگی اسلامی است که مسلمانان می توانند با الگوبرداری از زندگی ایشان با تهاجم فرهنگی دشمنان مبارزه کنند.

ادامه مطلب

view:160 منبع: دانا - 1 سال پیش