سیراب شدن کام تشنه آبادان و خرمشهر با افزایش خروجی آب از سدها

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از افزایش رهاسازی آب از سدهای استان برای جبران کمبود آب در آبادان و خرمشهر خبر داد.

ادامه مطلب

view:12 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش