سیدحسن خمینی:رحماء بینهم باشیم تا بتوان اشداء علی الکفار هم باشیم بایدبه حال جهان اسلام خون گریه کرد

یادگار امام، وحدت را تنها راه تحصیل عزت اسلامی دانست و گفت: کسی که بگوید من اسلام هستم و دیگران هرگونه که باشند اسلام نیستند و از اسلام خارج هستند، بستر یک تنازع دائمی را فراهم کرده است.

ادامه مطلب

view:167 منبع: آفتاب - 1 سال پیش