سیانور بهترین فیلم درباره «سازمان مجاهدین» است هیچ مدیر فرهنگی متولی ساخت اثری سینمایی درباره« قاتلان خلق» نشده است

مشرق

ادامه مطلب

view:6 منبع: خبرپو - 1 ماه پیش