سیاست بازی زنان حرمسرای قاجار عکس

در این مقاله گوشه ای از فعالیت های زنان حرمسرا در عصر قاجار شرح داده شده و همچنین مناسبات و تعاملات ایشان در تاثیرگذاری روی تصمیمات شاه، بررسی شده است. - با بررسی ریشهٔ لغوی و برداشت محققان ایرانی و خارجی چنین استنباط می شود که حرمسرا مکانی لاینفک از دربار پادشاهان بوده که محل زندگی زنان و فرزندان و خواجگان و سایر خدمهٔ مخصوص بوده که با داشتن حرمت و قداست خاص خود ورود به آن برای مردانی غیر از خود شاه و صاحبخانه ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:38 منبع: قطره - 5 ماه پیش