سکونت ۵۰ درصد جمعیت شهر سنندج در بافت فرسوده

معاون عمرانی استانداری کردستان گفت: بالغ بر ۵۰ درصد مردم شهر سنندج در ۲۵ درصد مساحت این شهر که بعضا دارای بافت فرسوده و بی کیفیت است، سکونت دارند.

ادامه مطلب

view:45 منبع: ایلنا - 9 ماه پیش