سکوت معنادار مجلس حاکی از چیست؟

مجلس باید متناسب با نقض برجام و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری اقدامات درستی داشته باشد. همانطور که وزارت امور خارجه، دکتر ظریف نیز بیان داشتند،آمریکا نه به روح برجام و نه به جسم آن پایبند نبوده است.

ادامه مطلب

view:57 منبع: رجا - 10 ماه پیش