سکوت جهانگیری در مقابل پاسخ به دعوت جنبش دانشجویی جهت پاسخگویی

با این همه بسیج دانشجویی برای دفاع معاون اول رئیس جمهور از عملکرد قوه مجریه، دو زمان دهه فجر(بهمن ماه) و روز مهندس(پنج اسفند) را پیشنهاد کرده است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: پارس - 10 ماه پیش