سکوت، بزرگ‌ترین خدمت آقای روحانی به علوم انسانی است

رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در واکنش به سخنان روز گذشته رئیس جمهور در جشنواره فارابی گفت: خدمت بزرگ آقای روحانی به علوم انسانی در ایران، این است که سکوت کنند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 ماه پیش