سياست‌زدگي يك برنامه طنز

پس از پایان برنامه جنجالی در فضای مجازی ایجاد شد و منتقدان می گویند که مدیری با بیان کلمه سازشکار نقدی به سیاست خارجی دولت یازدهم داشته است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: نامه نیوز - 3 ماه پیش