سوپرجام از دستان پرسپولیس به کمیته انضباطی برگشت خورد!

مستنداتی که سازمان لیگ از آنها صحبت می کند نشان می دهد که رای نهایی کمیته انضباطی باید چیزی شبیه به همین حکمی باشد که صادر شده اما سازمان لیگ اجازه صدورش را نداشته است. با این همه در شرایط بد مدیریتی استقلال به تاخیر انداختن و یا حتی تغییر این حکم فشار زیادی را از دوش فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برخواهد داشت.

ادامه مطلب

view:22 منبع: عصر ایران - 4 ماه پیش