سونامی آتش در پاساژ قائم خرم آباد

آتش سوزی پاساژ قائم خرم آباد حدود ساعت 21 پنج شنبه هشتم مهرماه رخ داد و تا صبح جمعه ادامه داشت. 133 واحد این پاساژ در آتش سوزی گسترده دچار خسارات زیادی شده و مغازه دارها می گویند: "اگر جبران خسارت نشود، ورشکست خواهند شد و زندگی شان نابود می شود".

ادامه مطلب

view:59 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش