سوریه، خواستار بازگشت پناهجویان شد

دولت سوریه از مهاجرانی که این کشور را ترک کردند، خواست به کشورشان بازگردند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: برترین ها - 4 ماه پیش