سوارز: روسیه 2018 می تواند جام جهانی من باشد

خیلی ها معتقدند که گروه ما گروه سختی نیست ولی فکر می کنم مصر و عربستان با داشتن مربیانی بزرگ، می توانند هر تیمی را غافلگیر کنند و اصولا نباید هیچ تیمی را در جام جهانی دست کم گرفت.»

ادامه مطلب

view:53 منبع: عصر ایران - 8 ماه پیش