سه روز تا پایان بلیت‌فروشی جام جهانی

مسئول کمیته بلیت فروشی جام جهانی می‌گوید فقط ۱۱۰۰ نفر برای خرید بلیت‌های بازی ایران در جام جهانی نام نویسی کردند.

ادامه مطلب

view:58 منبع: 55 آنلاین - 7 ماه پیش