سه دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

آمارها نشان می دهد که خودروهای پرفروش و پرطرفدار بازار به طور متوسط ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

ادامه مطلب

view:25 منبع: 598 - 4 ماه پیش