سهم خواهی شورایی ها از شهردار

شهردارآنلاین: اعضای شورای شهر به لحاظ قانونی حق دخالت در امور اجرایی ندارند و نمی‌توانند در عزل و نصب‌های شهرداری دخالت کنند و فقط می‌توانند شاخص و ملاک تعیین کنند اما شورای پنجم اعلام کرده که به شهردار با کابینه‌اش رأی می‌دهد و این به نوعی دخالت در امور اجرایی و یا سهم‌خواهی است و هر کاندیدی که کابینه‌اش باب میل شورا باشد قطعاً به وی رأی می‌دهند و از

ادامه مطلب

view:67 منبع: شهردار انلاین - 1 سال پیش