سهام ۴ شرکت دولتی فردا روی میز مزایده می‌رود

سهام ۴ شرکت دولتی فردا توسط سازمان خصوصی‌سازی روی میز فروش می‌رود

ادامه مطلب

view:50 منبع: بولتن نیوز - 10 ماه پیش