سنگسار جوان سوری توسط داعش تصاویر(16 )|زنده ماندن نوزاد زنده به گور شده 7 ماهه

ساعت 24

ادامه مطلب

view:159 منبع: خبرپو - 2 سال پیش