سنگری: انقلاب اسلامی ناگزیر از پرداختن به ادبیات است

قم فردا: محمدرضا سنگری در نشست «آیا ادبیات انقلاب داریم؟» با بیان اینکه انقلاب ایران از درون فرهنگی نشأت می‌گیرد که سرشار از دین و امید است، گفت: انقلاب ناگزیر از ادبیات است.

ادامه مطلب

view:43 منبع: قم فردا - 5 ماه پیش