سناریوی ایتالیایی اخراج ایران از جام جهانی روسیه از کجا آغاز شد؟

«ایران باید از جام جهانی روسیه محروم شود.» این خبری است که این روزها ایتالیایی‌ها را سر ذوق آورده و رسانه‌های این کشور مدام در حال مخابره‌ آن هستند.

ادامه مطلب

view:56 منبع: انتخاب - 9 ماه پیش