سمت و سوی احکام باید به سمت "حبس‌زدایی" برود تعیین دستیار حقوق شهروندی برای هر یک از وزرا

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی گفت: برای هر یک از وزرا دستیار حقوق شهروندی مشخص شد و قرار است احکام به سمت حبس‌زدایی برود.

ادامه مطلب

view:75 منبع: تسنیم - 1 سال پیش