سلیمی‌نمین: ایراد در کجاست؟

"در دولت یازدهم برخی مفاسد بانکی رخ نمود که پشتوانه سیاسی آنها برادر رئیس‌جمهور تشخیص داده شد."

ادامه مطلب

view:59 منبع: پارس - 1 سال پیش