سلفی صهیونیست‌ها با خرابه‌های یک خانه فلسطینی

گروهی از کارمندان شهرداری قدس، طی خراب کردن خانه‌های فلسطینیان واقع در قدس شرقی در مقابل چشمان صاحبان این منازل عکس سلفی گرفتند.

ادامه مطلب

view:73 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش