سلفی خانوادگی، جان زن و مرد مسافر را گرفت

عده‌ای از مسافران که نسبت فامیلی و خانوادگی هم داشتند بعد از ظهر روز جمعه در حاشیه کانال آب «زیاران» به صف ایستاده بودند تا عکس سلفی خانوادگی بگیرند. اما زن جوانی پایش لغزید و به داخل کانال آب سرنگون شد.

ادامه مطلب

view:118 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش