سلفی اسرائیلی‌ها با خرابه‌های یک خانه فلسطینی!

شهردارآنلاین: گروهی از کارمندان شهرداری قدس، طی خراب کردن خانه‌های فلسطینیان در روستای "العیسویه" واقع در قدس شرقی در مقابل چشمان صاحبان این منازل عکس سلفی گرفتند!

ادامه مطلب

view:66 منبع: شهردار انلاین - 8 ماه پیش