سلاح ساده، اما رعب‌آور فلسطینی‌ها چیست؟

یک عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد راهپیمایی‌های بازگشت سبب نگرانی صهیونیست‌ها شده است و مقاومت هم با امکانات ساده خود توانسته است سلاح موثر و رعب‌آوری بسازد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: فردا - 2 ماه پیش