سقوط کارگر افغان در چاه تصاویر

کارگر افغانستانی با سقوط در چاه جان خود را از دست داد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش