سقوط درخت، عروسی را تبدیل به عزا کرد

بر اثر سقوط درخت بزرگ اکالیپتوس، مادر عروس کشته شد.

ادامه مطلب

view:194 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش