سفیر چین: اعضای اروپایی برجام به تعهدات خود پایبند باشند

ترابر نیوز: سفیر چین در تهران، سیاست پکن را شفاف و مبتنی بر تداوم همکاری با ایران در چارچوب برجام اعلام کرد و گفت: این انتظار می رود که دیگر اعضای اروپایی برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) نیز براساس اعلام موضع اتحادیه اروپا در این ارتباط به تعهدات خود نسبت به این توافق پایبند باشند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: ترابر نیوز - 4 ماه پیش