سفیر روسیه که بود و چرا ترور شد عکس

قم فردا: «آندری کارلوف» در توافق صورت گرفته میان ایران، روسیه و ترکیه نقش مهمی داشت و همین‌طور یکی از کانال‌هایی بود که از طریق آن روابط میان مسکو و آنکارا رو به بهبود گذاشته بود.

ادامه مطلب

view:146 منبع: قم فردا - 1 سال پیش