سفیر روسیه با جابری انصاری دیدار کرد

سفیر روسیه در تهران با دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی ملاقات کرد.

ادامه مطلب

view:7 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش