سفیر جدید اتریش در تهران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد

سفیر جدید اتریش در ایران بعداز ظهر امروز رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

ادامه مطلب

view:101 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش