سفیر جدید اتریش در تهران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد

سفیر جدید اتریش در ایران بعداز ظهر امروز رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

ادامه مطلب

view:109 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش