سفیر آمریکا در کابل: کشورهای همسایه افغانستان به آغاز گفت‌وگوهای صلح کمک کنند

سفیر آمریکا در کابل گفت: واشنگتن از روند صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کند و از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد تا به آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان کمک کنند.

ادامه مطلب

view:49 منبع: تسنیم - 4 ماه پیش