سفیر آمریکا بار دیگر ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانست

نیویورک- ایرنا- نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد با استقبال از گزارش دبیرکل سازمان ملل که فقط به ضمیمه ب قطعنامه 2231 پرداخته است، گفت: این گزارش نشان می دهد ایران به شدت قطعنامه های شورای امنیت را نقض می کند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: ایرنا - 3 ماه پیش