سفر رییس جمهور به اروپا چهره واقعی ایران را به دنیا نشان داد

سفرهای گذشته رییس جمهور و این دو سفر اخیر ایشان به سوییس و اتریش، چهره واقعی ایران را به همه دنیا نشان داد. - نماینده مردم اردبیل گفت: سفرهای گذشته رییس جمهور و این دو سفر اخیر ایشان به سوییس و اتریش، چهره واقعی ایران را به همه دنیا نشان داد. محمد فیضی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از سفر رییس جمهور به دو کشور اروپایی سوییس و اتریش، گفت: توسعه روابط با کشورهای اروپایی فصل مشترک بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی ... منبع خبر: ایسنا دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:26 منبع: قطره - 4 ماه پیش